Naar beneden | Schrijven in het gastenboek | Inschrijven voor een gastenboek | RSS 

 Gastenboek Blauwe Kiwi"s 

 Er staan 1682 berichten in het gastenboek. 

Afzender: Sté - woensdag, 20 augustus 2008 om 12:49

al heeeeeeeeeel lang!!!
Nu vecht het maar uit... trek het me nie meer aan... ik trek naar het mooie westmalle voor enkele dagen! Toedeloeeeee
Vele succes é aan de blokkertjes van dit forum!!!

Afzender: Dietrich - woensdag, 20 augustus 2008 om 12:04

Sinds wanneer mag men geen adressen citeren? (ZONDER er de NAAM bij te zeggen)

Afzender: Sté - dinsdag, 19 augustus 2008 om 23:06

ma joengne... pff, ik geef het op wè! Gij verdraait nu keer ALTIJD mijn woorden!
Ik dacht nu daj ging een beetje "gecharmeerd" zijn door mijn uitspraak hier maar bij deze, "geef het op Sté" is da hier echt é!
Gij zijt inderdaad dan om het in jou bewoordingen te zeggen "halve vertegenwoordiging" dan!
Trouwens, als je het hebt over privacy... wie zijn adres staat hier helemaal??? Daar kan je WEL de privacy-wet op nalezen!!!

Afzender: thomas - dinsdag, 19 augustus 2008 om 23:01

eeey eey
met daw over privacy bezig zijn.
spreekt keer nie in mijn naam.
ik vertegenwoordiger van kazou?
owowowow

jackie da kan nie é, welk atikel uit welk wetboek kan ik dit hiermee verwerpen??

dank

Afzender: Sté - dinsdag, 19 augustus 2008 om 22:55

Jackie toch... 't ga nie é! 't Ga nie... ik heb hier zelfs meerdere filmkes van jou staan! Nuja, ge zijt nie al te slim é! 't Is nu echt stil geweest rond jou en ge rakelt het zelf weer op! Tja... bij deze dus, ik mag het wél verspreiden want het is eigendom van Kazou en wie was daar vertegenwoordiger van??? Jaja, Thomas en mezelf!!! Wees daar nu maar es zeker van! Wanneer op groot scherm? Laat het maar weten en ik installeer het met plezier!!

Afzender: Jackie - dinsdag, 19 augustus 2008 om 16:02

Alweer geklopt door Dietrich. Eerst in de herexamens, nu dit. De afgang is compleet, het Belgische hockeyteam is er niets bij.

Afzender: Dietrich - dinsdag, 19 augustus 2008 om 13:53

M'n beste Jackie,
Mag ik u erop wijzen dat het hier in geen geval gaat om het verwerken van persoonlijke gegevens, enkel het raadplegen en verspreiden ervan. Ten 2de zal er in uw arbeidscontract zich waarschijnlijk wel een clausule bevinden (tenzij deze stilzwijgend geaccepteerd werd) waarin u zich op geen enkele manier verzet tegen het maken van video-opnames tijdens uw verblijf in Herentals, het verspreiden en het raadplegen ervan. Daaruit volgt meteen ook al dat u geen eigendomsrecht hebt op deze video, dus dat deze ook geen privé-gegeven is, dit valt tevens op te maken uit het feit dat deze video opgenomen werd op een openbare plaats. Als laatste gaat het hier om een ongetitelde video waarvan wij niet weten wie/wat erop staat, de personages zijn onherkenbaar, hoe kunnen wij in godsnaam dan toestemming vragen aan de betrokken personen?
Bij deze mogen mensen die zich als jury willen opwerpen om de ware personages in deze video trachten te achterhalen zich aanmelden op Duivigestraat 20, 8800 Roeselare. En dit ten laatste op 15/09/2008. Let wel er is een beperkt aantal juryleden van 45. De uiteindelijke beoordeling zal dan later plaatsvinden.

Afzender: Jackie - dinsdag, 19 augustus 2008 om 11:15

en dat is nog niet alles!

Art. 5. Persoonsgegevens mogen slechts verwerkt worden in één van de volgende gevallen :
a) wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst
voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen;
c) wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de
verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie;
d) wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die
deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de
verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt;
f) wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de
verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het
belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op
bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, na advies van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, nader bepalen in welke gevallen de onder f) bedoelde
voorwaarde niet geacht wordt te zijn vervuld.

Geen enkel geval is van toepassing! Helaas pindakaas...

Afzender: Jackie - dinsdag, 19 augustus 2008 om 11:12

Tijd om hoofstuk II van de privacywet in te roepen! Hou er dus rekening mee dat bij het niet volgen van deze wet ik klacht kan indienen!

Art. 6. § 1. De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke
opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een
vakvereniging blijken, alsook de verwerking van persoonsgegevens die het seksuele leven betreffen,is verboden.

Omdat het hier een transsexuele video en dus mijn seksuele leven betreft, mag deze video dus niet worden verwerkt (maw, gekopiëerd, dus de kopie op Stefanie haar laptop is onrechtmatig verkregen)

Afzender: Thomas - maandag, 11 augustus 2008 om 13:52

aan degenen met herexamens die nog eens het forum bezichtigen al kijkende:
veel studiesuccesgenot al lerende met de komende blokstressperiodisering.
tataa

Afzender: thomas - woensdag, 6 augustus 2008 om 16:22
Homepage: http://www.youtube.com/watch?v=BNBr--7uZCE

preuteleute is plezant!

ik eb warm, amai tis ier voor te bakken in leuven!

groetn van de persoon met de relaxerende geur

Afzender: Sté - woensdag, 30 juli 2008 om 10:55

Ha, Thomas heeft me gisteren beloofd om het je persoonlijk te geven want anders zal er eentje tussenkomen die jullie dit zal afnemen... Oese Jackeline wil nie da wet publiceren! Maja, verstaanbaar ook want de danspasjes zijn nogal vreemd en heel tijd hetzelfde MAAR wel op de maat zoals we hem/haar kennen!

Afzender: Dietrich - dinsdag, 29 juli 2008 om 19:53

Wij willen het filmpje van de K3-dansjes zien!

Afzender: Sté - dinsdag, 29 juli 2008 om 14:25
Homepage: http://fotoalbum.kazou.be/content.aspx?vid=4118

Voila zie... hier enkele extra foto's en vooral ook van Den Jackie in volle glorie op zijn trouwdag met zijn bruidje, zijn swingende kleedje op de K3 liedjes (filmpjes zijn steeds te verkrijgen bij Thomas of mezelf) en nog enkele zotte zaken... Binnenkort nog enkele meer

Afzender: Dietrich - maandag, 28 juli 2008 om 23:13
Homepage: http://fotoalbum.kazou.be/content.aspx?vid=4118

Hier ergens.
En Jackie staat voor......
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
..........................
...................... Aap?

Afzender: Sté - maandag, 28 juli 2008 om 22:35

misschien moeten jullie heel binnenkort es een kijkje nemen op www.kazou.be en doorklikken naar de foto's van Jomba West-Vlaanderen, vakantie Integratie Herentals! Jaja... daar zal je de echte Jackie wel leren kennen en ook weten waar hij voor staat!

Afzender: Dietrich - maandag, 28 juli 2008 om 19:25

Moeten we erbij zeggen dat het dames-kledij betreft?

Afzender: Jackie - maandag, 28 juli 2008 om 15:45
Homepage: http://www.jackieonline.nl

Tijd voor een grote onthulling: de echte reden waarom mijn bijnaam Jackie is. Genoeg gezever over T-shirts. Klik hierboven op JackieOnline en vind de ware toedracht van mijn naam. Lees de mij typerende woorden, hieronder nogmaals op een rijtje gezet:

fashionable - but never a victim

sexy - but in control

intelligent - but never pretentious

lovable - but limitless

pretty - but not perfect


Afzender: Sté - zondag, 27 juli 2008 om 23:47

En oe wete gij da? Da zijn wel DE eerlijkste mensen ooit é... ge hebt er tenminste aan wat je eraan kan hebben...

Afzender: pieter - donderdag, 24 juli 2008 om 22:53

ze waarn wok nog jong en naief he...

[41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-180] [181-200] [201-220] [221-240] [241-260]

 Toon berichten per pagina. 

 Terug naar de website 


 Disclaimer & privacybeleid