Naar beneden | Schrijven in het gastenboek | Inschrijven voor een gastenboek | RSS 

 Gastenboek Stedelijke Harmonie Dockum 

 Er staan 110 berichten in het gastenboek. 

Afzender: Hinke Sleeptoffel - donderdag, 29 januari 2009 om 14:14
Homepage: http://harmoniedokkum.nl

Myn buorman,Harke Knoffelhakke, makke my yndachtig op de mooglikheit om in stikje te skriuwen yn it gasteboek fan de Stedelijke Harmonie Dockum. hjirby sil it heve.
Ferskate jierren haw ik de konserten fan de S.H.D. meimakke ek al yn de tiid dat it noch it dockumer Muziek Corps neamt waard.It grutste part fan de leden fan no sieten doe noch yn de bernewein, mar hawar.D'r waard doe noch moaie klassike muzyk spile sa as Dichter und Bauer. Dat soe no ek wol wer mooglik wźze moatte.De āldere harkers soene de Ouvertures fan Rossini ek wol op priis stelle. Wat it krystprogram oanbelanget:De snieflokken fan "White Christmas" moatte se in pear flinke skeppen sālt oerhinne struie.Dat hawwe we no faak genōch heard.Neffen it gasteboek binne d'r wol mear ynfallen foar wat oars.De fammen fan de alt-saxen soene wolris yn in gearstalling lykas Captain Cook spylje kinne of in keamer orkest troch klarinet,hobo en dwersfluit. Trompetten en trombone's soene d'r ek even lekker yn batse kinne.Dit binne mar even in pear ynfallen.Ik sil it mar oan de programkommisje oerlitte en ik hoopje noch in protte konserten meimeitsje te kinnen.
Ta bislśt winskje ik de dirigent mei syn orkest noch in protte sukses.

Groetnis

Hinke Sleeptoffel

Afzender: fnepke - dinsdag, 27 januari 2009 om 23:21

mooie foto's van Antsje! Jammer dat jullie na de groeps foto's al weg waren... daarna was Douwe namelijk in pak dat geruite bloesje is toch een beetje misplaatst... misschien kun je hem nog een pak aan fotosoepen

Afzender: sietske banga - maandag, 26 januari 2009 om 10:25

De naam van de fotografe is Marit Anker.

Afzender: pieter de jager - zondag, 25 januari 2009 om 20:12

Ik bedoelde eigenlijke die fotografe ,ik heb de foto's wel online bekeken maar weet haar naam niet meer, er stonden n.l. mooie sectie foto's bij.

M.v.g.Pieter
(trombone)

Afzender: Pieter de Jager - vrijdag, 23 januari 2009 om 20:53

Hallo,

Kan iemand mij zeggen wie de foto's tijdens de try out in Dok18 heeft gemaakt, dezen konden we toch on-line bekijken?

Alvast bedankt,
Pieter

Commentaar van de webmaster:

Pieter, de foto's zijn gemaakt door Antsje Visser. Puur uit hobby. De professioneel gemaakte foto's moeten nog komen. Mocht je sommige foto's willen hebben kun je ze altijd downloaden. (Rechtsklik op afbeelding opslaan als......) De originelen zijn bij mij. m.vr.gr. De Webmaster (basklarinet)

Afzender: Canadian Brass - donderdag, 15 januari 2009 om 13:45
Homepage: http://www.emotionsonstage.nl

Canadian Brass voor twee topconcerten in Nederland!
9 november 2009 - Stadsschouwburg de Harmonie LEEUWARDEN
10 november 2009 - Schouwburg Kunstmin DORDRECHT

Emotions On Stage presenteert Canadian Brass voor een tweetal
exclusieve optredens in Nederland.
Zowel op 9 als 10 november 2009 zullen deze muzikale helden en
virtuose muzikanten hun nieuwe show op Nederlandse bodem
presenteren.
Voor meer informatie of het reserveren verwijzen wij u graag naar
onze website t.w. www.emotionsonstage.nl


Afzender: corrie smit - zondag, 4 januari 2009 om 9:54

iedereen de beste wensen voor 2009, en dat we allemaal weer vrolijk op de repetities mogen verschijnen 8 januari,

Afzender: emotionsonstage - donderdag, 1 januari 2009 om 20:17
Homepage: http://www.emotionsonstage.nl

Op 9 en 10 November komt Canadian Brass naar Nederland. 9 November naar het Noorden!! zeker de moeite waard. zie de website en voor kaarten. Muzikaal jaar gewenst!

Afzender: Hendrik en Ineke - donderdag, 1 januari 2009 om 14:14

Folle lok en seine tawinske en in protte musykwille yn 2009.
Gr. Hendrik en Ineke

Afzender: Webmaster - zaterdag, 27 december 2008 om 18:49

Iedereen een gezond en muzikaal 2009 toegewenst.

[21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] [101-110]

 Terug naar de website 


 Disclaimer & privacybeleid