Naar beneden | Schrijven in het gastenboek | Inschrijven voor een gastenboek | RSS 

 Gastenboek : Aarde, waarom zijn we hier? 

 Er staan 171 berichten in het gastenboek. 

Afzender: Hans Jacobs - vrijdag, 20 januari 2017 om 16:33
Homepage: http://bijnadoodervaring.startpagina.nl/

Ik ben bijzonder geraakt door het werk van de heer Jozef Rulof.
Alles is liefde dat is de waarheid.
Het werk van de heer Rulof is zeer mooi.
Hij zag de waarheid.
Voor veel mensen is zijn verhaal onbereikbaar.
Maar uiteindelijk zal zijn woord de plaats krijgen die het verdient.

Afzender: Barabbas - dinsdag, 11 oktober 2016 om 12:58

Dag lieve Lezer Lezeres
Uw mooie vraag over evolutie van de dieren.

Quote1
Uit: tussen leven en dood.
‘Je zult mij zeggen, beste Venry, waarom de hyena zich aan het lijk zat vreet en waarom er zoveel dieren in één ander dier leven. Dat is machtig, Venry, heel diep, maar ik móét het weten.

Quote 2
Venry, ik verzoek je, ga verder.’‘In dit dier, Dectar, leven andere diersoorten, want de ziel van Wolta leefde in andere lichamen.

Quote 3
Uit: Vraag en antwoord 1
Dat wil zeggen, dat er dan geen olifant, geen leeuw, geen Walvis meer is te zien. Die organismen zijn dan verdwenen, maar de geest van die levens zingt dan voor ons een lied, want die levens behoren dan tot de gevleugelde soort.dat betekend, dat ook de dinosaurus overgaat in andere dieren en daarna als een gevleugelde met ons meegaat in de evolutie.

Dus ook naar de hogere graden gaat.

WORD HET TOCH NOG GEZELLIG

Afzender: Bert Hoegee - donderdag, 2 juni 2016 om 14:32

In dit gastenboek kunnen lezers van deze site vragen over de boeken, welke Jozef Rulof vanuit Gene Zijde mocht ontvangen, plaatsen.
Tijdens het beantwoorden van deze vragen heb ik mogen leren dat het beantwoorden niet altijd gemakkelijk is.
Een vraag is vaak een onderwerp uit de boeken.
De boeken behoren tot de universiteit van Christus. Om de boeken goed te begrijpen is het verstandig ze te lezen en te bestuderen in de volgorde zoals de meesters dit zelf in de boeken aangeven.
Bij het beantwoorden van een vraag/onderwerp ga je vaak gebruik maken van citaten. Die citaten komen dan uit verschillende boeken met gevolg en het risico dat dan het onderwerp volledig uit zijn verband gerukt gaat worden.
Dit is wat de Meesters nu net niet willen.
Nu heben we de boeken “Vraag en antwoord”. In deze boeken staan de avonden beschreven welke Jozef Rulof hield en waar hij vragen van het publiek beantwoorde.
Jozef Rulof kon deze vragen allemaal beantwoorden omdat hij de boeken heeft geschreven en beleefd.
Het grote verschil met de vraag en antwoord boeken en het beantwoorden van de vragen op deze website is, ik ben Jozef Rulof niet!!
Ik heb alleen de boeken gelezen en herlezen. Ben nog aan het lezen en aan het studeren. Ook ik kom nog weleens een vraag tegen, maar door weer te gaan lezen en studeren krijg ik weer een antwoord op deze vraag. Dan zie ik ook het grote verband waar de vraag in thuis hoort en bij alleen citeren zie ik dat verband niet en dan mis ik net de kern van het antwoord.
Dit is de reden dat ik na beantwoording van een vraag de vermelding zet: lees en herlees de boeken.
Laat de boeken tot uw leven spreken en dat ze daar deel van mogen worden.

Meester Alcar:
Wie ernstig aan zijn opstanding, aan zijn geestelijke ontwaking wil beginnen, kan altijd op astralen bijstand rekenen.


Afzender: Mika - vrijdag, 11 maart 2016 om 11:20

Beste Bert, Ik heb alle boeken van Jozef Rulof en deze heb ik door de jaren heen ook meermaals gelezen. Ik ben er erg dankbaar voor. Ik heb nergens kunnen lezen dat dieren bij overgaan ook worden opgehaald/geholpen door een geest van het licht. Mijn vraag is erg actueel en ingegeven door enorm verdriet. Ik heb lang met het diertje meegeleden maar het was niet mijn bezit, dus ik heb niet kunnen helpen en ook niet kunnen verhinderen hoe het diertje uiteindelijk aan haar einde is gekomen. Ook hier hoop ik op troostende geruststelling, alleen kan ik het nergens vinden. Mijn tweede vraag is: wanneer ook dieren (uiteraard) evolueren naar het hoogste niveau, hoe kan het dan dat het hondje van Meester Alcar na ongeveer twee eeuwen nog steeds onveranderd in de dierensfeer verblijft? Ik hoop dat u hier een antwoord op heeft. De eerste vraag is het belangrijkst op het moment. Met hartelijke groet,Mika

Commentaar van de webmaster:

Hallo Mika. De dierenwereld is binnen de universiteit van Christus een faculteit op zich.
Het verlies van een dier kan heel erg pijn doen en ik kan erover meepraten.
Je schrijft dat je met het diertje heb meegeleden. Hiervoor moet je uitkijken. Medelijden is niet goed, wel meeleven. Ook een dier kan na zijn overgaan veel hinder ondervinden als wij het niet loslaten. Ik weet het, het is moeilijk.

In vraag en antwoord deel 5 staat het volgende:
Meester Zelanus, is het verkeerd om ons huisdier, wat niets heeft, wat oud wordt, af te laten maken?’
Kijk, dat heeft men mij ook alweer gevraagd. Ik heb verleden aan André laten voelen, een vriend van hem had een dier met kanker, en toen liet men dat dier maar weer, omdat het zich sloopt, liet men dat dier maar weer voortkruipen. Maar waarom gaf hij dat dier die heilige evolutie niet?
Vroeger was het verkeerd; nu niet, u laat het nu inslapen, omdat… Moet u goed luisteren, de mens kunt u niet afmaken.
De dokter… Verleden hebt u mij gevraagd: is dat goed? Nee, dat is niet goed, niet, het goddelijke bewustzijn moet zich verbaren – begrijpt u dat? – dat moet ontwaken, evolueren.
Maar het dier, de hond, de kat, als dat dier de kanker bezit, laat het rustig inslapen, want u geeft dat dier de genade. Dat mogen wij u zeggen en dat kunnen wij u zeggen, indien dat dier niets, maar dan ook niets beleeft. En dan zou dat dier even de prik voelen, zegt dat niets.
Dat dier moet terug, moet evolueren en komt wellicht nog in verschillende soorten voor dit hondenras, dierlijk bewustzijn, terug.
Maar eens vliegt het in de ruimte, het dier, de hond, de kat, de tijger, de leeuw, elk diersoort krijgt ruimtelijk bewustzijn. En wat is dat? Dat heb ik u gezegd, dat is het gevleugelde soort.
Wij krijgen goddelijk bewustzijn, ruimtelijk bewustzijn. Het dier komt uit de wateren vandaan, gaat over het land, gaat de ruimte in, langzaamaan evolueert de ziel en schept zich vleugelen.
U kunt dat zieke dier rustig naar de volgende graad, dat is ook de wereld van het onbewuste… of wellicht is het over vier weken reeds op aarde terug in een ander soort, in een andere graad.

In vraag en antwoord deel 6 staat het volgende:
Dus er zijn dieren… Uw hond en kat, die dieren hebben een tien miljoen jaar nodig om gevleugeld dier te zijn, tien miljoen jaar. Want, weet u, die diersoorten zijn nog erg jong, die zijn eerst begonnen voor enkele duizenden jaren terug. En de schepping is miljoenen jaren oud. Dus dat zijn al soorten…
Voor een anderhalf miljoen jaar terug zag u deze soorten niet.
En dat is allemaal evolutie, aftakkingen, splitsingen, ziet u, uit een bron. En die bron vertakt zich door verschillende levensvormen.
En uw hond en kat hebben de tijd, als groep, als een groep… Dat noemen wij nu een groepsgeest, en een groepsleven, als massa. Die massa die trekt zich aan en gaat voort en houdt zich in stand tot het laatste dier oplost. En langzaamaan, zoals gij als mens uw gevoelens instelt op de goddelijke kern, u doet iets, en dan knabbelt u zoveel gevoel van uw goddelijke afstemming af, en verandert dat als een karaktertrek voor een hoger bewustzijn. Nietwaar? Zo komt dat dier door baring langzaamaan in de gevleugelde soort, en lost ineens op, en ziet u daar en daar, daar en daar.

U kunt ook een paard aan gene zijde zien, een hond ook. Hebt u dat niet gelezen, van meester Alcar? Dus u kunt die dieren, de hoogste soort, in de sferen zien. Maar ze lossen toch uiteindelijk op en zullen tot de hoogste soort terugkeren.

Ik hoop dat deze woorden je verder helpen. Lees en herlees de boeken en laat de liefde overwinnen. Dat is wat de Meesters willen.

Afzender: Bert Hoegee - zondag, 6 maart 2016 om 22:54

In het boek "Volkeren der Aarde" staat niet dat kinderen geen kanker kunnen krijgen.
Er staat dat kinderen geen kanker kunnen "beleven" en dat is heel wat anders.
Ik wil u vragen om de boeken hierover nog eens te bestuderen.
Het is teveel om het ontstaan van ziekten en kanker hier te bespreken. Het zou ook het eea uit zijn verband rukken en dat is niet de bedoeling.

De medische wetenschap weet al lange tijd dat kanker bij kinderen anders is dan bij volwassenen.In ons land krijgen elk jaar zo'n 550 kinderen kanker. Bij volwassenen zijn dit er ongeveer 80.000.Er is een groot verschil tussen kanker op de kinderleeftijd en kanker bij volwassenen. De soort kanker is anders, de onderliggende biologie is anders, en de behandeling en de genezingskansen zijn anders.
Hierover is genoeg te lezen op internet.

In het boek "Vraag en antwoord deel 6" Staat een vraag over jeugdkanker.
Jozef Rulof zegt hierover het volgende: "Er zijn op dit ogenblik enkele kinderen op de wereld… In Amerika beleeft u dat meer, dan… Dat gaat… hoe is dat organisme ontstaan?
En welke voorouders en welke tijdperken hebben aan uw lichaam gewerkt? Voelt u? Maar voor de massa… Er manifesteren zich meer verschijnselen door ziekten, die daarna weer oplossen, maar dan spreken hier natuurwetten in het kind.
En dat is nog geen kanker zoals de mens dat heeft van vijftig, veertig,dertig, twintig, zestig, dat is een heel ander verschijnsel. Maar het is mogelijk dat het kind beïnvloed wordt. En dan moeten we terug naar die en die graad, en dan manifesteert zich hier een overheersende ziekte, die u kanker noemt. Ja, dat is mogelijk.
(Mevrouw in de zaal): ‘Ja, […] ik bedoelde dat zo van, dat u zei dat kinderen dat niet beleven konden.’
Dat kan niet. De eigenlijke kern kanker is… Dit is een heel ander verschijnsel. U kunt dat niet vergelijken met de kanker die de vader,de moeder heeft, de mens heeft van veertig.
Een maagkanker die is onmiddellijk rottend en bloedend; heeft het kind niet. Dat is een heel ander verschijnsel, ziet u? U kunt eigenlijk nog niet spreken van kanker voor het kind. Dus, de kanker als persoonlijkheid– dat is een persoonlijkheid, als wezen – kan het kind niet bereiken, noch beleven, omdat die weefsels het natuurlijke groeiproces nog bezitten. Het is heel iets anders.
Men wijst het naar die werking, en men zegt: ‘Hé, dit kind van vijf,zes jaar, daarbij hebben we kanker vastgesteld’.

Om het antwoord van Jozef Rulof te begrijpen moet men een goede kennis van zijn boeken hebben.

Bestudeer de boeken. Ik weet zeker dat na deze machtige studie er geen vragen meer zijn.Succes

Afzender: Perry Janssen - vrijdag, 4 maart 2016 om 11:40

Als ik zo vrij mag zijn om nog 1 vraag te stellen;
Hoe verklaard u dat er in de boeken wordt gezegd dat kinderen geen kanker kunnen krijgen terwijl dit in de praktijk toch anders is?

Afzender: Bert Hoegee - maandag, 8 februari 2016 om 15:24

Hallo Perry. De reden van de evolutie van de dinosauriërs is hetzelfde als alle anderen dieren. M.u.v. die dieren die onder de naschepping vallen.

Afzender: Perry Janssen - zondag, 7 februari 2016 om 14:16

Ik heb een lastige vraag; heeft u enig idee wat de reden van de evolutie van de dinosauriërs kan zijn geweest?

Afzender: corien bos-van putten - zondag, 3 januari 2016 om 15:29

Geweldig boeken en schilderijen van Josef Rulof

Afzender: Evelien Janssens - dinsdag, 29 september 2015 om 20:31
Homepage: http://snelaangeldkomen.com/wil-je-vandaag-nog-snel-geld-lenen-zo

Iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit wil graag weten wie zijn of haar gids in de geestelijke wereld is en hoe men in contact met deze leermeester kan komen. Je gids helpt je in je dagelijkse leven, maar vooral op het gebied van je geestelijke ontwikkeling.

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100] [101-110]

 Toon berichten per pagina. 

 Terug naar de website 


 Disclaimer & privacybeleid